Rajasthan Association

Rajasthan Association
Office Bearer
Sh. Mahesh Kumar Inani
President
Sh. Manoj Dasot
Vice President
Sh. Som Ratan Arya
Vice President
Sh. Sanjay Fatehpuriya
Vice President
Sh. Anil Pareek
Vice President
Sh. Kapil K Gupta
Vice President
Sh. K.K. Sharma
Hon. Secretary
Sh. Choon Singh Bhati
Hon. Treasurer
Sh. Mohd. Jakir Hussain
Hon. Joint Secretary
Sh. Bhavendra Arora
Executive Member
Sh. Mahendra Diwakar
Executive Member
Sh. Rohit Arya
Executive Member
Sh. Govind Swami
Executive Member
Sh. Chandresh Kumar Sharma
Executive Member
Sh. Dinesh Dinkar
Executive Member
Sh. Lal Singh Sankhala
Executive Member
Sh. Rajeev Dwivedi
Executive Member
Sh.Chandresh Sharma
Executive Member
Sh. Sumant Sharma
Executive Member
Sh. Narendra Khileri
Executive Member